Wykonujemy nadmuch celulozy w budynkach jednorodzinnych, komercyjnych i przemysłowych na terenie środkowej Polski.

 

Wełna celulozowa jest ekologicznym materiałem izolacyjnym w formie sypkiego granulatu wytworzonym dla potrzeb współczesnego budownictwa ekologicznego i energooszczędnego. Jest chętnie stosowana w budynkach drewnianych i murowanych, w konstrukcjach nowych, remontowanych i termo modernizowanych, w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, w obiektach użyteczności publicznej.

Posiadamy 12-letnie doświadczenie w izolacji energooszczędnych domów w Norwegii. Celuloza jest najpopularniejszym materiałem izolacyjnym w całej Skandynawii.

Wdmuchiwany lub natryskiwany materiał wypełnia całą wyznaczona w projekcie przestrzeń przegród bez względu na jej kształt.

 

 


 

Głównymi zaletami celulozy są:

  • świetne parametry izolacyjne i akustyczne.
  • doskonale parametry oddychające i grzybobójcze.
  • niepalność produktu, odporność ogniowa na poziomie B s-2 ,d0.
  • jest produktem ekologicznym.
  • nie stanowi miejsca do bytowania dla gryzoni ,a także insektów.
  • posiada znakomita pojemność cieplna ,która redukuje skoki temperatury w budynku. Ciepło zima , chłód latem.

 

 

Skuteczność izolacji termicznej

Przewodność cieplna materiału (lambda) wynosi 0,039 W(mK). W związku z tym współczynnik przenikania ciepła U dla ściany izolowanej 15 cm warstwą wełny celulozowej jest mniejszy niż U0,25 W/m²K, a przy grubości warstwy termoizolacyjnej wynoszącej 25 cm współczynnik ten wynosi U0,16 W/m²K. Takie parametry termoizolacji spotyka się w rozwiązaniach skandynawskich..

 Wełna celulozowa charakteryzuje się stałością właściwości termoizolacyjnych - przystosowuje się do wahań wilgotności i temperatury powietrza zachowując swoje właściwości termiczne aż do wilgotności na poziomie 12 %.

Materiał izolacyjny tworzy zapobiegającą niekontrolowanym ruchom powietrza warstwę ocieplenia, precyzyjnie przylegającą bez szwów do elementów konstrukcyjnych budynku. Wełna celulozowa natryskiwana, po wyschnięciu staje się jednorodna i elastyczna. Ciągłe bez mostkowe ocieplenie pozwala na kontrolowaną, sprzyjającą energooszczędności wentylację. Ogranicza drogi przepływu ciepłego powietrza wyłącznie do zaprojektowanych specjalnie w tym celu otworów (drzwi, okien, kanałów). W wymianie gazowej (para wodna i inne gazy) w dobrze izolowanym termicznie budynku o przegrodach izolowanych wełną celulozową uczestniczą wszystkie przegrody zewnętrzne (obudowa kubatury ogrzewanej). Wymiana ta nie odbywa się przez konwekcję ale dyfuzję. Jak wykazują badania, pozostawienie powierzchni przegród otwartych dla dyfuzji gazów wspomaga naturalną wentylację pomieszczeń, szczególnie w przypadku braku innych przewidzianych rozwiązań w tym zakresie.

 

Izolacja akustyczna

Wełna celulozowa może być stosowana w budynkach do tłumienia dźwięków. Stosując wełnę celulozową można wykonywać ekrany akustyczne i powierzchnie pochłaniające dźwięki.

Bezpieczeństwo pożarowe

Wełna celulozowa jest materiałem odpornym na działanie ognia zewnętrznego, nie rozprzestrzeniającym również ognia. Odporność na ogień uzyskana jest dzięki zawartym w materiale związkom boru i charakteryzującej strukturę materiału niskiej przepuszczalności powietrza, która uniemożliwia rozprzestrzenianie się gorących gazów i płomieni. Wełna celulozowa pod wpływem wysokiej temperatury zapobiega zapaleniu się konstrukcji, nie spala się i nie topi ale zwęgla w temperaturze 90-95°C nie wydzielając trujących gazów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do współpracy

 

Z poważaniem

Zarząd Asgard EEH

Celuloza